ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A theflyer.hu  megtekintésével Ön az alábbi információkat, feltételeket tudomásul veszi és elfogadja:  
 
Jelen dokumentum (Szabályzat) az theflyer.hu (Weboldal) oldalain elérhető szolgáltatások (Szolgáltatás) használatának és igénybe vételének feltételeit tartalmazza, beleértve a Weboldal mindenkori üzemeltetői (Szolgáltató) valamint a Szolgáltatást igénybe vevő személyek (Felhasználó) kötelességeit és felelősségeit.  
 
A Szolgáltató (theflyer.hu üzemeltetője) bármikor módosíthatja, az aktuális Szabályzatot a weboldal alján "Felhasználási feltételek" menüpontra kattintva teszi elérhetővé bárki számára.  
A Szabályzat az alábbi pontokat tartalmazza:  
 
1, Nyilatkozat  
2.1, A Szolgáltatás tartalma  
2.2, A Szolgáltatás díja  
2.3, A Szolgáltatás igénybevételének feltételei  
3, A Felhasználó felelőssége  
4, A Szolgáltató felelőssége  
5, Adatkezelés  
6, Jogviták  
7, Külső linkek  
8, Szerzői jog  
A Szabályzat pontjainak részletezése:  
 
 
1, Nyilatkozat  
A theflyer.hu  semmilyen felelősséget nem vállal az oldalon elhelyezett információkért, hirdetésekért, adatokért, illetve semmilyen felelősséget nem vállal ezek felhasználásából származó esetleges károkért.
 
2.1, A Szolgáltatás tartalma  
A Szolgáltatás célja, hogy lehetőséget biztosítson a Felhasználók számára hirdetések feladására, a Szolgáltató biztosítja a Felhasználók részére a hirdetés módosításának, törlésének lehetőségét is más egyéb funkciók mellett.  
 
2.2, A Szolgáltatás díja  
A Szolgáltatás alapvető funkciói díjmentesen vehetők igénybe a Felhasználó által. Az extra szolgáltatások igénybevételének anyagi vonzata van, az ártáblázatot a "szolgáltatások" menüpontban találja. A Szolgáltatás ingyenessége egyaránt vonatkozik magánszemélyekre és cégekre is.  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a hirdetések feladásának feltételeit bármikor módosítsa.  
 
2.3, A Szolgáltatás igénybevételének feltételei  
A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok, valamint jelen Szabályzat betartása mellett vehető igénybe.  
A Szolgáltatás igénybevételéhez kötelező a felhasználó az e-mail címét megadni, illetve a Szolgáltató az Felhasználó e-mail címére jogosult marketing célú leveleket küldeni.  
 
Tilos:  
 
Bármely olyan szoftver, megoldás vagy módszer használata, amely bármi módon hátráltatja, veszélyezteti a Szolgáltatás mûködését.  
Szerzői-, személyhez fûződő-, kegyeleti-, -személyes adatok védelméhez kötődő vagy egyéb jogokat sértő, másokat becsmérlő, megalázó hirdetés feladása.  
Gyûlöletkeltésre-, megfélemlítésre alkalmas, vallási-, lelkiismereti-, -nemzetiségi hovatartozást, vagy személyes- ill. közbiztonságot sértő hirdetés feladása.  
Erőszakra-, törvény- vagy jogszabálysértésre ösztönző, környeztet-, természetet- vagy tulajdonokat károsító cselekedetre buzdító hirdetés feladása.  
Hamis-, mások becsapására irányuló, valótlan tartalmú hirdetés feladása.  
Tabletták, drogok, dohányáruk, tudatmódosító szerek, illegális- vagy kétséges eredetû anyagok hirdetése.  
A hirdetés tartalmától eltérő, megtévesztő címmel Hirdetés feladása.  
Más nevében, annak beleegyezése nélkül történő Hirdetés feladása.  
A Weboldal bármely részének, tartalmának másolása, átvétele a Szolgáltató (theflyer.hu üzemeltetője) előzetes, írásbeli engedélyének megléte nélkül.  
Tilos továbbá egyazon hirdetés több kategóriába való elhelyezése, vagy egyazon kategóriába (átfogalmazás, vagy tartalom módosítás nélküli) többszöri feladása.  
 
3, A Felhasználó jogai és felelősségei:  
A Felhasználó az általa feladott, vagy módosított Hirdetés tartalmáért, valódiságáért teljeskörû felelősséggel tartozik, illetve a Szolgáltatás bármely részének igénybevétele esetén elfogadja, és magára kötelező érvényûnek tekinti a jelen Szabályzatban foglaltakat.  
A Felhasználó korlátlan számú Hirdetést adhat fel és kezelhet ingyenesen, a Szabályzat betartása mellett.  
A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során önkéntesen megadhatja a személyes adatait, hogy azokat a Szolgáltató a Hirdetésen feltüntesse.  
A Felhasználó értesítheti a Szolgáltatót az igénybevételi feltéleknek nem megfelelő Hirdetésekkel kapcsolatban, azonban a bejelentéssel kapcsolatos további tevékenységek szükségszerûségének eldöntése teljes mértékben a Szolgáltató hatáskörébe tartozik.  
A Felhasználó kérheti a Szolgáltatót a más által a Hirdető nevében feladott Hirdetések törlésére, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a kérése jogosságát.  
Amennyiben egy felhasználó törvény ellenes hirdetés meglétét tapasztalja a Weblapon, akkor köteles jelenteni azt a szolgáltatónak.  
 
4, A Szolgáltató jogai és felelősségei:  
A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az alberletfutar.hu üzemeltetője a jogszabályok által megkívánt keretek között nem feltétlenül mûködik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyekkel szemben. Az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes mértékben a hirdetés feladója vállalja magára.  
Az esetleges hibákkal (oldal elérhetetlenség, adatbázis sérülés, adatvesztés stb.) és a szolgáltatás teljes vagy részleges megszûnésével kapcsolatban, az üzemeltető nem vállal semmiféle felelősséget.  
A Szolgáltató jogosult a Hirdetések megjelenési sorrendjének tetszőleges, bármikori megváltoztatására, illetve a jelen Szabályzatnak bármikori, a Felhasználók külön értesítése nélküli módosítására, a fenti feltételeknek meg nem felelő Hirdetések törlésére a Felhasználó értesítése nélkül.  
A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által feladott Hirdetés tartalmát, és nem vállal felelősséget annak tartalmáért, valódiságáért!  
A Szolgáltó jogosult a Szolgáltatással összefüggésben álló e-mail értesítések küldésére, amelyek a Hirdetés aktuális állapotáról tájékoztatják a Felhasználót, illetve a  Felhasználó által megadott személyes adatokat a Felhasználó által feladott Hirdetésen megjeleníteni.  
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetéssel vagy a Szolgáltatással összefüggésbe hozható vélt vagy valós anyagi-, természetbeni-, jogi- vagy egyéb károkért.  
Amennyiben a Felhasználó értesíti a Szolgáltatót valamely, a Felhasználóra sértő, vagy az igénybevételi feltételeknek nem megfelelő Hirdetéssel kapcsolatban, a Szolgáltató jogosult eldönteni a bejelentés hitelességét, és saját belátása szerint cselekedni.  
A Szolgáltató jogosult a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál történő bejelentés megtételére, valamint az ezzel összefüggésben rendelkezésre álló adatok átadására, illetve Szolgáltatás időleges szüneteltetésére, tetszőleges megváltoztatására, vagy akár megszüntetésére a Felhasználók külön értesítése nélkül.  
 
5, Adatkezelés:  
A Szolgáltatás használatának nem feltétele személyes adatok megadása, azonban a Hirdetés kezelése során a Felhasználó önkéntesen megadhatja személyes adatait, elérhetőségeit.  
A Szolgáltatás használatának feltétele a Felhasználó részéről történő e-mail cím megadása.  
A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra használja fel:  
 
A Felhasználó által feladott Hirdetésben történő megjelenítés  
Jogsértés esetén az illetékes hatóságok felé történő rendelkezésre bocsátás  
Az e-mail cím megadása esetén az adott Hirdetéssel kapcsolatos értesítések küldése a Hirdetés állapotáról  
 
6, Jogviták:  
A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, a területenkénti illetékes bíróság perértéktől függő kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. A theflyer.hu minden felelősséget kizár a weboldalon a felhasználók által megjelenített tartalommal kapcsolatban!  
 
7, Külső linkek:  
A theflyer.hu weboldalon esetlegesen fellelhető, más weboldalakra mutató linkek jogtisztaságáért vagy tartlamáért az ezeken elhelyezett hirdetések, ajánlatok, tájékoztatók, nyereményjátékok tartalmáért a theflyer.hu  felelősséget nem vállal.  
 
8, Szerzői jog:  
A theflyer.hu teljes tartalma (szövegek, videók, képek, ábrák, hangok stb.) a szerzői jog védelme alatt áll. A theflyer.hu weboldalon megjelenő tartalom (szövegek, videók, képek, ábrák, hangok stb.) egészben vagy részben történő újraközlése, másolása, bárminemû kereskedelmi célú felhasználása kizárólag a theflyer.hu üzemeltetőjének előzetes, írásos hozzájárulásával lehetséges.  
 
Jelen szabályzat 2017.03.30-án lépett hatályba, a theflyer.hu weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa jelen szabályzatot a felhasználók tájékoztatása nélkül.